×
South Asian Languages:
জর্ডান, 2 আগষ্ট 2013

জর্ডানের সীমান্ত বাহিনী সিরিয়া থেকে দেশে বড় এক ক্ষেপ অস্ত্র ও নার্কোটিকের চোরা-চালানের চেষ্টা প্রতিহত করেছে,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
আগষ্ট 2013
ঘটনার সূচী
আগষ্ট 2013
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31