×
South Asian Languages:
ইন্দোনেশিয়া, 11 আগষ্ট 2013

পূর্বের পালাউ দ্বীপের রোকাটেন্ডা পর্বতমালায় অবস্থিত আগ্নেয়গিরি থেকে এ অগ্ন্যুৎপাতে ৬ জন নিহত হয়েছে।

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
আগষ্ট 2013
ঘটনার সূচী
আগষ্ট 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31