×
South Asian Languages:
লেবানন, ডিসেম্বর 2013

লেবাননের উত্তরাঞ্চলে ত্রিপোলি শহরে পরস্পরবিরোধী সুন্নী ও আলাউইট দলগুলির মাঝে কঠোর গুলি-বিনিময় চলছে.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ডিসেম্বর 2013
ঘটনার সূচী
ডিসেম্বর 2013
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31