×
South Asian Languages:
বড় কুড়ি, 21 আগষ্ট 2013

জাপান ও রাশিয়া সাঙ্কত-পিতারবুর্গে “জি-২০” শীর্ষ সাক্ষাতের সময় ৫ই সেপ্টেম্বর কুরিল দ্বীপপুঞ্জের প্রশ্নে বিশেষ সাক্ষাত্ আয়োজন করবে,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
আগষ্ট 2013
ঘটনার সূচী
আগষ্ট 2013
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
27
30
31