×
South Asian Languages:
ইন্টারনেট, জুলাই 2011
রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমস GLONASS ও GPS এর জন্য অনন্য উপকরণ তৈরী করেছেন।এটি পূর্বের তুলনায় বস্তুর সঠিক অবস্থান
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
জুলাই 2011
ঘটনার সূচী
জুলাই 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31