×
South Asian Languages:
অলিম্পিক, 28 আগষ্ট 2011
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ আশ্বাষ প্রদান করেছেন যে, সোচি শহরে ২০১৪ সালের  শীতকালিন অলিম্পিক গেমসের জন্য 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
আগষ্ট 2011
ঘটনার সূচী
আগষ্ট 2011
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30