×
South Asian Languages:
ইউরোপীয় সংঘ, 15 অক্টোবর 2013

জেনেভা আলাপ-আলোচনায় ইরান নিজের পারমাণবিক সমস্যার মীমাংসা নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেছে.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
অক্টোবর 2013
ঘটনার সূচী
অক্টোবর 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
25
27
29
31