×
South Asian Languages:
ইউরোপীয় সংঘ, 19 আগষ্ট 2013

সন্ত্রাসবাদী সংস্থা “আল-কাইদা” নিজের নতুন লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে ইউরোপের দ্রুতগামী রেল-পথ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
আগষ্ট 2013
ঘটনার সূচী
আগষ্ট 2013
3
4
7
8
10
11
13
15
17
21
31